img

گزارشی از رویداد کسب و کارهای نوپا

دومین رویداد کسب و کارهای نوپا توسط مرکز شتابدهی دانشگاه شیراز برگزار شد.
در بخش اول این رویداد که با استقبال بسیار خوب مخاطبان رو به رو شد ، با سخنرانی جناب آقای دکتر سهراب پور موسس و سرپرست مرکز شتابدهی دانشگاه شیراز کار خود را آغاز کرد.


دومین رویداد کسب و کارهای نوپا توسط مرکز شتابدهی دانشگاه شیراز برگزار شد.
در بخش اول این رویداد که با استقبال بسیار خوب مخاطبان رو به رو شد ، با سخنرانی جناب آقای دکتر سهراب پور موسس و سرپرست مرکز شتابدهی دانشگاه شیراز کار خود را آغاز کرد. در ابتدا دکتر سهراب پور به معرفی این مرکز، اهداف و چشم انداز های آتی آن پرداختند . وی همچنین درباره مسابقه سالانه نوآوری و کارآفرینی که توسط مرکز با حمایت دانشگاه شیراز ، بنیاد ملی نخبگان استان فارس ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، پارک علم و فناوری فارس و شهرداری شیراز در حال برگزاری است، اطلاعات لازم را در اختیار مخاطبان قرار دادند. درادامه نیز از دانشگاه تهران جناب آقای احمدرضا مسرور مدیر اجرایی شتابدهنده دیموند سخنانی در رابطه چگونگی ایجاد کسب و کارهای نوپا سخنانی را ایراد نمودند.
در بخش دوم، جناب آقای سهیل شهیدی بنیانگذار یکی از موفق ترین کسب و کارهای حال حاضر ایران یعنی پیمنت ۲۴ ، از شکست ها و موفقیت هایش در این راه و همچنین از چگونگی دستیابی به اهداف گفتند.
در بخش پایانی برنامه نیز سوالات حضار توسط مجری از سخنرانان پرسیده شد و مخاطبان جواب های خود را دریافت کردند.

۱۱۱۱


شنبه, آذر ۱۳ام, ۱۳۹۵