img

سمینار توسعه فردی و شبکه ارتباطات حرفه ای

سمینار توسعه فردی و شبکه ارتباطات حرفه ای برگزار میگردد. شبکه‌سازی، هنر توسعه فردی همراه با توسعه ارتباطات حرفه‌ای است و ما در این کارگاه تلاش خواهیم کرد بررسی کنیم که چگونه می‌توانیم شبکه ارتباطات حرفه‌ای باکیفیتی را بسازیم که بتواند در توسعه فردی ما در حوزه‌های مختلف مؤثر باشد


سمینار توسعه فردی و شبکه ارتباطات حرفه ای برگزار میگردد. شبکه‌سازی، هنر توسعه فردی همراه با توسعه ارتباطات حرفه‌ای است و ما در این کارگاه تلاش خواهیم کرد بررسی کنیم که چگونه می‌توانیم شبکه ارتباطات حرفه‌ای باکیفیتی را بسازیم که بتواند در توسعه فردی ما در حوزه‌های مختلف مؤثر باشد.

سرفصل‌ها:
– چرا توسعه‌ی فردی مهم است؟
– تأثیر شبکه‌ی ارتباطی بر کیفیت زندگی
– اعتماد، بنیان ارتباط مؤثر
– اعتبارسازی در روابط
– رابطه‌سازی، از ضعیف به قوی
– مراقبت از روابط
– حفظ ارتباط دائم موثر و هدفمند
– شبکه‌ی ارتباطی و فرصت‌ها

ثبت نام رایگان از طریق:

http://shirazevents.ir/seminar

صورت میگیرد.

مدرس این سمینار جناب اقای محمد نجفی بنیانگذار بیس تا سی می باشد.

photo_2017-03-30_06-25-26


پنج شنبه, فروردین ۱۰ام, ۱۳۹۶