آدرس: شیراز – خیابان ملاصدرا – دانشگاه شیراز – ساختمان مهندسی دو

شماره تماس: ۹۸۷۱۳۶۱۳۳۶۲۳+

پست الکترونیکی: innovation@shirazu.ac.ir

وب گاه: innovation.shirazu.ac.ir

صفحه اینستاگرام

صفحه تلگرام

 

 

 

   Tehran