خدمات

ارائه خدمات، تسهیلات و مشاوره نوآوری وکارآفرینی و كمك به ارتقاء فرهنگ عمومي، ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان واعتلاي فرهنگ نوآوری وکارآفرینی درجامعه و نيز حمایت از نوآوری و خلاقیت در راستای ایجاد زیرساخت اقتصاد دانش بنیانفضای کاری

محیط کاری مناسب برای کسب و کار نوپا که منجر به افزایش خلاقیت و بهره‌وری می‌شود

مربیگری

دریافت تجربیات از زبان اساتید و کارآفرینان برتر داخلی و خارجی

سرمایه اولیه

سرمایه نقدی به علاوه خدمات و امکانات

آموزش

کارگاه‌های مرتبط، دوره‌های آموزشی، بهترین ابزارها و الگوهای موفق جهانی


اساتید


پروفسور نظام الدین فقیه

کارآفرینی و مدیریت صنعتی

صاحب کرسی کارآفرینی یونسکو در ایران

دانشگاه شیرازوتهران

Surrey فارغ التحصیل دانشگاه

دکتر فرشاد خونجوش

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه شیراز

Victoria فارغ التحصیل دانشگاه

.

دکترابوالقاسم ابراهیمی

بازاریابی، مدیریت کسب و کار و کارآفرینی

دانشگاه شیراز

فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی

دکتروحید سهراب پور

مدیریت ومهندسی صنایع، مشاورکسب و کارو نوآوری

مؤسس و سرپرست مرکز شتابدهی دانشگاه شیراز

Copenhagen Business School

Lund فارغ التحصیل دانشگاه